تجزیه و تحلیل SWOT: مفهوم ، جوهر ، آماده سازی

ساخت وبلاگ

یک اشتباه رایج در تحولات چابک این است که سازمان در ایجاد تغییرات و تغییر آنقدر گرفتار می شود که نتواند مقادیری را که باید با تغییر در آن حفظ کند ، تشخیص دهد. در نتیجه ، تحولات نه تنها پرهزینه تر از حد لازم خواهد بود بلکه به راحتی می تواند آسیب رسان باشد.

تجزیه و تحلیل SWOT نمونه ای عالی از یک ابزار مدیریت سنتی است که در سازمان های چابک توصیه می شود. استفاده صحیح از این تکنیک همچنین می تواند به جلوگیری از مشکل فوق ، از جمله دیگر کمک کند.

مفهوم تحلیل SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT یک ابزار تحلیل و برنامه ریزی استراتژیک آسان برای درک است که بیشتر توسط روشهای مدیریت سنتی در ابتدای فرآیند تصمیم گیری ، حتی در مرحله قبل از تصمیم گیری استفاده می شود. هدف آن شناسایی و افزایش آگاهی از عوامل خارجی و داخلی است که سازمان را در دستیابی به یک هدف خاص (خاص) ، خواه یک هدف پروژه ، یک هدف تجاری سطح بالاتر یا حتی سایر اهداف غیر تجاری پشتیبانی یا مانع می کند (به عنوان مثال هدف غیرانتفاعی/دولت ، پیشگیری از بحران و غیره).

عوامل در نظر گرفته شده در تجزیه و تحلیل SWOT:

عوامل داخلی: - S TRENGHTS - W EAKNESSES

عوامل خارجی: - o pportunities) - t hreats

نتایج جمع آوری شده در طول تجزیه و تحلیل را می توان با استفاده از ماتریس به اصطلاح SWOT در زیر مشاهده کرد:

آیا ما خودمان را تحلیل می کنیم؟

تجزیه و تحلیل SWOT اهمیت ارزیابی متعادل از وضعیت را برجسته می کند.

در حالی که اغلب تجزیه و تحلیل واقعیت ها و فرصت های بازار (یعنی عوامل خارجی) اغلب معمول است ، بسیاری از سازمان ها از نقاط قوت و ضعف خودشان آگاه نیستند ، یعنی عوامل داخلی. با این حال ، حتی با داشتن بهترین دانش ممکن در مورد بازار ، هیچ تضمینی وجود ندارد که تصمیمات آینده متناسب با اوضاع باشد.

درک دقیق از نقاط قوت ما به ما کمک می کند تا شناسایی کنیم که از فرصت های بازار به راحتی توسط سازمان می توان استفاده کرد ، بنابراین یک ورودی مهم برای اولویت بندی فرصت های بازار فراهم می کند. به همین ترتیب ، نقاط قوت می تواند نشان دهد که با سهولت و اعتماد به نفس می توان تهدیدهای بازار را مورد بررسی قرار داد و کدام یک ممکن است به دلیل کمبود نقاط قوت مناسب خطرات جدی ایجاد کند.

همانطور که در بالا ذکر شد ، درک خوبی از نقاط ضعف ما به ما نشان می دهد که چه فرصت های بازار ممکن است برای بهره برداری بیش از حد چالش برانگیز باشد - حتی تا جایی که بهتر است فرصت را طی کنیم - و کدام تهدیدات بازار به توجه ما نیاز دارد.

این مهم است که تأکید کنیم که ویژگی های یک سازمان را نمی توان به عنوان نقاط قوت یا ضعف ثابت طبقه بندی کرد ، ماهیت یک ویژگی خاص همیشه به هدف خاص بستگی دارد. به عنوان مثال ، اگر این سازمان از گرگهای تنها ماهر اما غیرقانونی تشکیل شده باشد ، این می تواند یک قدرت محسوب شود ، در حالی که ماهیت وظایف سازمان نیاز به کار فردی دارد ، اما به محض اینکه به یک عمل هماهنگ و کار تیمی نزدیک نیاز باشد ، این ویژگی می شودیک ضعف

انجام تجزیه و تحلیل SWOT

دو مرحله اصلی در تجزیه و تحلیل SWOT تجزیه و تحلیل و تصمیم/برنامه ریزی است.

تجزیه و تحلیل وضعیت

هدف از تجزیه و تحلیل SWOT ارزیابی وضعیت به طور کامل و جامع ممکن است. به همان اندازه که می خواهیم ، هیچ راهی برای بررسی اینکه تجزیه و تحلیل تمام نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدیدها را مشخص کرده است ، وجود ندارد. با این حال ، شیوه های زیر به آن کمک می کند تا تجزیه و تحلیل تا حد ممکن دقیق باشد:

- در مورد هدفی که می خواهید به دست بیاورید/تست کنید ، کاملاً واضح باشید. هر چهار دسته SWOT چنان کلی هستند که اگر به یک هدف کاملاً واضح محدود نشوند ، تجزیه و تحلیل بسیار زیاد خواهد شد و نتایج بی فایده است.- بیایید با جمع آوری عوامل خارجی شروع کنیم. همانطور که قبلاً نشان دادیم ، واقعیت بازار می تواند تأثیر بگذارد که آیا یک ویژگی داخلی یک سازمان یک قدرت یا ضعف است ، بنابراین ارزش آن را دارد که ابتدا وضعیت خارجی را روشن کنید.- مشارکت گسترده. تجزیه و تحلیل SWOT یک کار یک نفره نیست. هرچه دیدگاههای مختلف تر در تجزیه و تحلیل قابل تحمل باشد ، نتیجه کامل تر خواهد بود. بنابراین ، بسیاری از مناطق مربوط به سازمان را در تجزیه و تحلیل و احتمالاً حرفه های مختلف در هر منطقه درگیر می کند.- بحث. راه تجزیه و تحلیل خوب SWOT از طریق گفتمان و بحث و گفتگو حرفه ای پر جنب و جوش است ، به آن زمان و مکان می دهید.- تعادل. اگر ماتریس SWOT به طرز مشکوکی یک طرفه باشد ، ارزش آن را دارد که یک هدف عددی را تعیین کنید ، به عنوان مثال حداقل پنج مورد در هر گروه.

تصمیم گیری و آماده سازی برنامه اقدام

با تجزیه و تحلیل اوضاع ، اکنون یک ماتریس SWOT داریم. با این حال ، این کلید موفقیت نیست ، همانطور که ارزیابی ماتریس و روند تصمیم گیری مهم است. تکنیک های مختلفی برای ارزیابی ماتریس وجود دارد که سودمندی آن به سؤال اصلی بستگی دارد که الهام بخش تجزیه و تحلیل SWOT است.

اگر تجزیه و تحلیل SWOT را با یک سؤال باز شروع کنیم (به عنوان مثال چه نوع محصول برای توسعه) ، سؤالاتی که ما بر اساس ماتریس پرسیدیم گسترده تر است. مثلا:

- فرصت هایی که نقاط قوت موجود ما می تواند آسانتر از آن استفاده کند چیست؟با شناسایی و بهره برداری از این موارد ، می توانیم یک مزیت بازار کسب کنیم.- چگونه می توانیم از خطرات جلوگیری کنیم؟چگونه می توانیم از مقابله با نقاط ضعف خود جلوگیری کنیم؟این سؤالات ممکن است به نیاز به یک تغییر استراتژیک اشاره کند ، یا حتی تغییر بخش یا ورود به بازار جدید را ترغیب کند.

اگر تجزیه و تحلیل پس از تصمیم گیری در حال حاضر انجام شود (به عنوان مثال: اعلام شده است که این پروژه آغاز می شود) ، سؤالات بیشتر در مورد نحوه اجرای موفقیت این تصمیم متمرکز است. مثلا:

- نقاط قوت ما برای دستیابی به این هدف از اهمیت ویژه ای برخوردار است؟- نقاط ضعف ما که خطر قابل توجهی را ایجاد می کند (از نظر دستیابی به هدف) چیست و ما برای تغییر آنها چه کاری انجام می دهیم؟- فرصت هایی که قطعاً باید بگیریم (برای رسیدن به هدف خود) چیست؟

اگرچه به نظر می رسد برخی از سؤالات فقط در یک زمینه از ماتریس SWOT اعمال می شود ، اما ارزیابی تمام مشاهدات در زمینه کل ماتریس هنگام تصمیم گیری مهم است.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل SWOT فقط یک جلسه نیست. ماتریس و برنامه اکشن تولید شده فقط دانش سازمان را در زمان تجزیه و تحلیل نشان می دهد. هرچه محیط بیرونی و داخلی بی ثبات تر باشد ، مهمتر از آن است که به طور مرتب (از طریق تجزیه و تحلیل SWOT یا سایر تکنیک ها) بینش ها و تصمیمات گرفته شده در طول تجزیه و تحلیل اولیه را بررسی کنید.

تجزیه و تحلیل SWOT در یک محیط چابک

همانطور که در ابتدای این مقاله بیان کردیم ، اگرچه تجزیه و تحلیل SWOT یکی از ابزارهای مدیریت سنتی است ، اما می تواند در چابکی نیز از آن استفاده کند. علاوه بر موارد فوق ، برای مثال مفید است:

-در آغاز تحول چابک ،-در آغاز توسعه محصول جدید ،-قبل از برنامه ریزی یک نسخه جدید ،-در طی یک جلسه گذشته نگر در سطح محصول یا حتی-در طی یک جلسه گذشته نگر در سطح تیم

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل SWOT همچنین می تواند مفید باشد اگر (به عنوان مثال به عنوان استاد اسکرام یا صاحب محصول) احساس کنید که ثبات در سازمان/تیم شما از تعادل خارج است. اگر سطح خوش بینی و غیر واقعی بالایی وجود داشته باشد ، آگاهی از نقاط ضعف و تهدیدها می تواند کمک کند ، اما اگر بدبینی یا بی تفاوتی تیم را به خود اختصاص داده باشد ، پس گرفتن سهام نقاط قوت و فرصت ها می تواند به یافتن تعادل مناسب کمک کند.

شما می توانید در مورد استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT در یک محیط چابک در رهبری چابک و آموزش پیشرفته کارشناسی ارشد ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ادبیات تجزیه و تحلیل SWOT

ادبیات آنلاین در مورد SWOT تقریباً بی پایان است. چند مقاله مفید در مورد این موضوع:

کتاب آموزش بورس...
ما را در سایت کتاب آموزش بورس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : محسن زنجانچی بازدید : 20 تاريخ : چهارشنبه 9 فروردين 1402 ساعت: 23:34